Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jurgová
Učebňa 1.ŠA
Foto Foto Foto Foto Foto
2. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Sliepková
Učebňa 2.ŠA
Foto Foto Foto Foto
I. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Mašková
Učebňa PRVÁ
Foto Foto
IEA Triedny učiteľ PaedDr. Beata Černová
II. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Breznická
Učebňa DRUHÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
IIEA Triedny učiteľ PaedDr. Beata Černová
3. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Soňa Krovinová
Učebňa 3.ŠA
Foto Foto Foto
III. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.,MBAMiroslav Oslay
Učebňa TRETIA
Foto Foto Foto Foto Foto
4. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Lukáš Gallo
Učebňa 4.ŠA
Foto Foto Foto Foto Foto
IV. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Zavacký
Učebňa ŠTVRTÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
V. OA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Františka Vranková
Učebňa PIATA
Foto Foto Foto Foto Foto
VI. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Nosková
Učebňa ŠIESTA
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Sádecká
Učebňa SIEDMA
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Bustinová
Učebňa OSMA
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria