Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Marián Janák Rozvrh
Riaditeľ
Kabinet: Riaditeľňa a sekretariát školy
janak.skola@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Hudec Zástupca
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
janhudecml@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Belica Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
mbelica@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Breznická Rozvrh
psychologička
Triedna učiteľka: II. OA
breznicka.skola@gmail.com
 
 
Mgr. Zdenka Bustinová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. OA
Kabinet: OSMA
bustinova.skola@gmail.com
 
 
PaedDr. Beata Černová Triedna učiteľka: IEA
Triedna učiteľka: IIEA
Kabinet: ZBOROVŇA
cernova.beata@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Drobný Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: ZBOROVŇA
drobny.skola2017@gmail.com
 
 
Stanislav Duriš Učiteľ
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
stanko.duris@gmail.com
 
 
PhDr. Tatiana Ďurkovičová psychologička
Foto Bc. Lukáš Gallo Rozvrh
Triedny učiteľ: 4. ŠA
Kabinet: ŠTVRTÁ
lukino.gallo@gmail.com
 
 
Ing. Jiří Haninec Učiteľ
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
 
 
Mgr. Eva Hromjaková Rozvrh
Učiteľka - trénerka
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
evse00@gmail.com
 
 
Juraj Jánošík Rozvrh
Učiteľ - tréner
giorgiojanosik@gmail.com
Foto Daniel Ježík Rozvrh
Učiteľ - tréner
daniel@jezik.sk
 
 
Gabriela Ježíková Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
gabicajezikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Jurgová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. ŠA
Kabinet: PRVÁ
jurgova.skola@gmail.com
Foto Mgr. Zuzana Kovalíčková Učiteľka
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
kovalickova.zuzka@gmail.com
 
 
Bc. Soňa Krovinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. ŠA
Kabinet: Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP
sona1hudecova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Mašková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. OA
Kabinet: PRVÁ
maskovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Roman Mihálik Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: ZBOROVŇA
mihalikroman@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Nosková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. OA
Kabinet: ŠIESTA
noskova.skola@gmail.com
 
 
Mgr.,MBA Miroslav Oslay Rozvrh
Triedny učiteľ: III. OA
Kabinet: ZBOROVŇA
miro@europemail.com
 
 
Mgr. Martina Sádecká Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. OA
Kabinet: SIEDMA
mata.sadecka@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Sliepková Triedna učiteľka: 2. ŠA
Kabinet: ZBOROVŇA
ivet2@centrum.sk
 
 
PaedDr. Františka Vranková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. OA
Kabinet: PIATA
ferka.vrankova@gmail.com
Foto Mgr. Miroslav Zavacký Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. OA
Kabinet: ŠTVRTÁ
zavacky.skola@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria