MATURITA

    • HODNOTENIE MATURITNEJ SKÚŠKY

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, CUZDIE JAZYKY:

               zmaturujem, 

     • ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 3 (1,2,3) a z testu (EČ) viac ako 33% alebo
     • ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 3 (1,2,3) a zo slohu (PFIČ) viac ako 25%
     • ak dostanem z ústnej časti (ÚFIČ) 4, potom treba na písať test (EČ) na viac ako 33% a súčasne sloh (PFIČ) nad 25%

      

     OSTATNÉ PREDMETY (OKREM MAT):

     • zmaturujem, ak z ústnej časti (ÚFIČ) dostanem najhoršie 4 (1,2,3,4)

      

  • Kontakty

   • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • daniel@jezik.sk
   • daniel@jezik.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

  • Okresné kolo v aerobiku
  • Stolnotenisový turnaj v Trenčianske Teplej
  • WORKSHOP – Manažment kvality
  • Cezpoľný beh
  • Košeckého memoriál,
  • Letné tenisové tábory 29.07.-02.08.2019
  • Letné tenisové tábory 22.-26.07.219
  • Letné tenisové tábory 08.-12.07.2019
  • Letné tenisové tábory 01.-05.07.2019
  • Okresné finále dievčat vo futbale
  • Dubnickí inline hokejisti triumfovali, získali už siedmy titul
  • Obhajoby záverečných prác