O ŠKOLE

    • PROFIL ŠKOLY

    •  

     CHCETE SPOJIŤ ŠPORT SO ŠTÚDIOM?

     Ste tu správne, sme tu pre Vás


       Súkromná stredná športová škola v Trenčianskych Tepliciach s osemročnou a štvorročnou formou štúdia dáva príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom. Žiaci našej školy majú možnosť využitia 3 tenisových dvorcov, 2 tenisových dvorcov v nafukovacej hale, viacúčelového atletického oválu, futbalového ihriska s umelou a živou trávou, stolnotenisovej herne, fitnesscentra, viacúčelovej haly, telocvične, kúpeľného a regeneračného bazéna,  wellness centra (jacuzzi, whirlpool  a sauna), fyzioterapeuta, lekára, s možnosťou  privátneho ubytovania pri škole a internátneho ubytovania (12 km od školy).


       Vyučujú sa tu všetky vyučovacie predmety ako aj na iných osemročných a štvorročných gymnáziách, učebné plány sú prispôsobené novým maturitám. Ponúkame kvalitných trénerov a učiteľov, vysoké tenisové, športové a pedagogické know-how. Ťažiskovými športami na našej škole sú tenis, stolný tenis, futbal (aj ženský), atletika a ľadový hokej, no po individuálnej dohode s klubmi sme schopní zastrešiť aj iné športy. V relatívne malom kolektíve žiakov sa uplatňuje individuálny prístup v pedagogickom i tréningovom procese. Každý žiak si eviduje a vyplňuje Denník športovca, pracuje na projektoch, sajtoch a záverečných prácach so športovou tematikou, na čo sú určené špeciálne športové predmety. Šport a zdravie je na škole nosnou témou vo všetkych predmetoch. Cieľom je upútať a spríjemniť žiakom aj menej obľúbené predmety a vysvetliť im, že všetky predmety im môžu napomôcť po športovej stránke.  

      

        Kariérne možnosti študentov Súkromného športového gymnázia po absolvovaní maturitnej skúšky zachytáva pomerne široké spektrum od kariéry profesionálneho športovca cez trénerov, telovýchovných a športových pracovníkov, rozhodcov, rehabilitačno-regeneračných pracovníkov až po prípravu na fakulty telesnej výchovy a športu, lekárske fakulty alebo zahraničné športové školy a akadémie.  

      

        Žiakom sa každý člen kolektívu snaží odovzdať maximum svojich vedomostí, schopností a životných skúseností tak, aby sme „naše“ deti čo najlepšie pomohli pripraviť nielen na športovú alebo profesijnú kariéru, ale najmä prispieť k výchove slušných, zodpovedných ľudí s „fair-play“ prístupom k životu ako takému.

      

        TEŠÍME  SA  NA  VÁŠU  NÁVŠTEVU
      
      

                                                                                              

  • Kontakty

   • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • daniel@jezik.sk
   • daniel@jezik.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

  • Okresné kolo v aerobiku
  • Stolnotenisový turnaj v Trenčianske Teplej
  • WORKSHOP – Manažment kvality
  • Cezpoľný beh
  • Košeckého memoriál,
  • Letné tenisové tábory 29.07.-02.08.2019
  • Letné tenisové tábory 22.-26.07.219
  • Letné tenisové tábory 08.-12.07.2019
  • Letné tenisové tábory 01.-05.07.2019
  • Okresné finále dievčat vo futbale
  • Dubnickí inline hokejisti triumfovali, získali už siedmy titul
  • Obhajoby záverečných prác