ŠKOLSKY PSYCHOLÓG

    • Školský psychológ

    •  

     Milí študenti, vážení rodičia, v tomto školskom roku 2016/2017 bude pre Vás k dispozícii školský psychológ   Mgr. Zuzana Breznická v čase konzultačných hodín od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hodiny.

     Školského psychológa nájdete na 2. poschodí, číslo dverí 27.

     Kontakt:

     e-mail: breznicka.skola@gmail.com

     tel. číslo: 0903 501 157

      

     Školský psychológ zabezpečuje pomoc a podporu žiakom v nasledovných oblastiach:

     - problémy s učením, so sústredením sa na vyučovanie

     - problémy žiakov v triede, resp. osobné problémy

     - konflikty s učiteľmi, trénermi

     - strach, tréma pri športovej činnosti

     - nízka sebadôvera,  problémy v komunikácii s rovesníkmi a pod.

     - krízová životná situácia, resp. akákoľvek situácia, v ktorej si žiak nevie dať rady

      

     Školský psychológ poskytuje konzultácie rodičom týkajúcich sa:

     - výchovných a výukových problémov detí

     - problémov v športovej činnosti detí

      

     Pre pedagógov a trénerov poskytuje konzultácie:

     - pri riešení problémových žiakov, resp. tried

     - pri usmerňovaní výučby a jej prístupov pre integrovaných žiakov

     - pri preťaženosti, psychickej záťaži pedagógov a trénerov

      

      

      

      

  • Kontakty

   • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • daniel@jezik.sk
   • daniel@jezik.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

  • Cezpoľný beh
  • Košeckého memoriál,
  • Letné tenisové tábory 29.07.-02.08.2019
  • Letné tenisové tábory 22.-26.07.219
  • Letné tenisové tábory 08.-12.07.2019
  • Letné tenisové tábory 01.-05.07.2019
  • Okresné finále dievčat vo futbale
  • Dubnickí inline hokejisti triumfovali, získali už siedmy titul
  • Obhajoby záverečných prác
  • DRUŽSTVÁ V TENISE 2019
  • FLORBAL CUP 2019
  • Ústne maturity